Zamówienie publiczne: Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących na terenie działania RDW w Kościanie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-17
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-02-25 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-02-17 09:41:08
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-08 12:55:47 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska