Zamówienie publiczne: Wykonanie instalacji chłodzenia miejscowego powietrza, wentylacji mechanicznej oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych dla istniejącego budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51 – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-01-19 12:27:54
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-09 09:07:07 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek