Zamówienie publiczne: Wykonanie instalacji chłodzenia miejscowego powietrza oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych na parterze budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51 – etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-10-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-10-07 13:04:52
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-15 14:40:57 (aktualizacja) przez Renata Stempniak