Zamówienie publiczne: Wykonanie instalacji chłodzenia miejscowego powietrza oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych na I piętrze budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51 – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-06-24 12:46:13
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-29 14:27:03 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek