Zamówienie publiczne: Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogowym wskazanych odcinków dróg wojewódzkich na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich z podziałem na 9 części

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-05 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-02-26 14:46:34
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-25 13:56:56 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka