Zamówienie publiczne: Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych UNIEWAŻNIONY

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-04-13 10:34:01
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-29 14:31:36 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek