Zamówienie publiczne: Wykonanie czterech projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściu dla pieszych z podziałem na części: Część 1. DW nr 188 m. Złotów na ul. Mickiewicza przy ul. Studziennej /km 45+240/, Część 2. DW nr 251 m. Damasławek na ul. Żnińskiej przy ul. Słonecznej, Część 3. DW nr 260 m. Gniezno na ul. Witkowskiej przy ul. Klonowej, Część 4. DW nr 438 m. Koźmin Wlkp., na ul. Boreckiej przy ul. Jana Pawła II i ul. Marcińca.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-04-14 08:41:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 15:05:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek