Zamówienie publiczne: Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186 w km 12+350,00 – 13+400,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-02-14 09:47:56
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-26 14:47:16 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek