Zamówienie publiczne: Wykonanie aktualizacji ewidencji wybranych dróg wojewódzkich wraz z wprowadzeniem danych do baz danych programu RoadMan i jego platformy internetowej oraz z wyposażeniem ww. programu o dodatkowe funkcjonalności niezbędne w zarządzaniu drogami, instalacją i konfiguracją programu i baz danych programu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-13 12:00:00

Opis zamówienia

http:\\wzdw.pl/pliki/Zał. 1a - Mapa szkiców do wykonania.zip

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-06-23 14:15:25
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-18 11:13:17 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek