Zamówienie publiczne: Wykonania usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-15
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-02-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-02-15 11:50:23
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-27 11:28:25 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak