Zamówienie publiczne: Wycinka krzewów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-08-21 09:45:00

Opis zamówienia

Wycinka krzewów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich                         RDW w Ostrowie Wlkp.  Kod CPV zamówienia: 77.34.00.00-5 usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-08-10 10:50:43
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-03 13:28:51 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska