Zamówienie publiczne: Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym DW nr 430 Poznań-Mosina od km 10+200 do km 13+850 wraz z transportem do OD Zaniemyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-20
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-07-28 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-07-20 12:18:00
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-26 13:59:46 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska