Zamówienie publiczne: Wycinka drzew przydrożnych na terenie RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-26
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-10-03 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-09-26 11:48:55
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-29 12:15:40 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko