Zamówienie publiczne: Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz wysp rozdziału wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-31
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2020-04-09 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2020-03-31 12:14:11
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-18 14:44:01 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska