Zamówienie publiczne: Usuwanie padłych zwierząt i ich szczątków z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wraz z ich wywozem i utylizacją.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-04
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2020-03-12 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2020-03-04 11:30:10
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-27 14:11:22 (aktualizacja) przez Daria Marciniak