Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów osobowych marki Skoda Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-01-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-01-13 09:45:49
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-16 11:54:35 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek