Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i sprzętu będącego własnością WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-30
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-01-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2015-12-30 11:45:28
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-09 11:59:38 (aktualizacja) przez Anna Sobczak