Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-04-10 11:49:04
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-05 11:03:34 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka