Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-02-04 11:47:04
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-25 13:34:14 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek