Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2019 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-03-14 10:46:43
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-16 14:06:55 (aktualizacja) przez Renata Stempniak