Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych , ciągników rolniczych oraz przyczep eksploatowanych w RDW Czarnków w 2016 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-08
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-01-15 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-01-08 14:16:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-11 13:49:51 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko