Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami i naprawami środków transportowych RDW Szamotuły w 2016 roku.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-15
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-01-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-01-15 09:40:33
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-10 10:20:07 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak