Zamówienie publiczne: Usługi związane z naprawami i przeglądami okresowymi środków transportowych należących do RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-17
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-12-29 11:00:00

Opis zamówienia

Wykonanie usług związanych z naprawami i przeglądami okresowymi środków transportowych należących do RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-12-17 14:03:08
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-10 12:23:43 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska