Zamówienie publiczne: USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM SAMOWYŁADOWCZYM

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-10
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-02-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-02-10 09:51:39
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-09 12:48:54 (aktualizacja) przez Artur Ginter