Zamówienie publiczne: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym, skrzyniowym o ładowności minimum 25 ton na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnia.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-22
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-03-01 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-02-22 14:12:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-15 08:48:52 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska