Zamówienie publiczne: Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-10-11 11:23:32
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-28 12:40:56 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak