Zamówienie publiczne: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-11-30 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-10-25 10:01:16
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-15 13:57:12 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek