Zamówienie publiczne: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-10-17 13:09:10
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-29 11:44:19 (aktualizacja) przez Renata Stempniak