Zamówienie publiczne: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-11-19 10:15:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-10-30 13:29:21
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-17 08:48:59 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek