Zamówienie publiczne: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-11-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-10-22 14:30:12
Ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 12:58:49 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek