Zamówienie publiczne: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW – wymienionych w formularzu cenowym

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-11-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-10-28 08:34:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-12 09:41:12 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek