Zamówienie publiczne: Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznym

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-12-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-11-20 12:48:15
Ostatnia zmiana w dniu 2017-12-06 09:11:26 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak