Zamówienie publiczne: Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznym

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-12-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-12-07 10:50:29
Ostatnia zmiana w dniu 2017-12-29 11:38:32 (aktualizacja) przez Renata Stempniak