Zamówienie publiczne: Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 307 na skrzyżowaniu z ul. Morwową i ul. Pokrzywnicką w m. Sierosław

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-02-11 15:26:57
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-21 13:24:43 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek