Zamówienie publiczne: Rozbudowa ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-20 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-14 12:51:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-30 07:36:08 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek