Zamówienie publiczne: Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej 307 ul. Poznańskiej z ul. Leśną i ul. Jodłową w Niepruszewie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-03-11 14:52:12
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-20 15:07:46 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka