Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki na odcinku Rojów – Ostrzeszów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-03-01 14:32:00
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-09 13:36:05 (aktualizacja) przez Renata Stempniak