Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 19:02:50
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 19:12:18 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak