Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w zakresie budowy chodników na terenie gminy Dolsk chodnik od km 69+876 do km 70+010

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-13
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-09-28 10:00:00

Opis zamówienia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w zakresie budowy chodników na terenie gminy Dolsk chodnik od  km  69+876 do km  70+010

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-09-14 09:02:09
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-05 11:37:59 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska