Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-07-27 09:31:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-12 09:16:22 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek