Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku: Część 1: Środa – Ruszkowo; Część 2: Ruszkowo-Grzymysławice w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-07-19 09:32:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-13 12:51:03 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek