Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku: Część 1: Rogalin-skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306; Część 2: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-07-18 09:35:07
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-12 11:58:59 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek