Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki – Porażyn Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-04-07 15:11:40
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-18 17:20:20 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek