Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5-droga wojewódzka nr 431 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-18 10:17:18
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-17 10:19:27 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak