Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od km 35+839,00 do km 36+587,63 na odcinku Stary Widzim – Wroniawy polegającej na budowie ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-09-05 08:40:45
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-19 10:14:31 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek