Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-21 12:09:31
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-26 10:27:10 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak