Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-06-13 12:00:00

Opis zamówienia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-04-15 10:17:06
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-10 14:20:55 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek