Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec – Powodowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-03-20 13:24:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-15 13:54:14 (aktualizacja) przez Renata Stempniak