Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo-Nowy Tomyśl-budowa ścieżki rowerowej

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-06-08 12:36:22
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-17 14:28:06 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek