Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku: Część 1: od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce; Część 2: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW473 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-07-27 09:24:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-14 11:40:01 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek